พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ คือ พฤติกรรมในการชีวิตประจำวันมักพบได้บ่อยในกลุ่มวัยทำงาน รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเสื่อมถอยของร่างกายหมอน การที่หมอนรองกระดูกที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังถูกทำลายเสียหายกระดูกอ่อนที่อยู่ภายในหมอนรองกระดูกจะโผล่ออกมากดทับเส้นประสาททำให้มีอาการปวด เช่น ปวดหลังเรื้อรัง ปวดบริเวณเอวด้านล่าง ปวดขา อาการชา อ่อนแรง หากยิ่งกดทับมากก็ยิ่งมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้าง

มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป – ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก อ้วนลงพุง ทำให้กระดูกสันหลังส่วนล่างต้องรับน้ำหนักที่มากตลอดเวลา จึงมีโอกาสเสี่ยงที่หมอนรองกระดูกจึงมีโอกาสเสื่อม หรือแตก ปลิ้นได้ง่ายกว่าคนที่มีรูปร่างปกติ

เกิดอุบัติเหตุ หรือแบกของหนัก – หากเคยเกิดอุบัติเหตุเช่น การเบรกรถกะทันหัน การเล่นกีฬาจนเกิดหมอนรองกระดูกฉีก การแบกของหนักที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังแทนกล้ามเนื้อขาก็เป็นสาเหตุกระดูกจึงบิดหรือเคลื่อนได้เช่นกัน

การใช้งานร่างกายผิดท่า – ในกรณีนี้ก็ย่างเช่น ผู้ที่ต้องนั่งทำงานในท่าเดิม ๆ เป็นเวลานานโดยไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ การนั่งโดยไม่พิงพนัก ก้มนาน ๆ ให้งานร่างกายอย่างหักโหมแต่พักผ่อนน้อย การจ้องหน้าคอมพิวเตอร์มากเกินไป หรืองานที่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ อย่างเช่น งานแม่บ้าน การขับรถทางไกลบ่อย ๆ การยกของโดยไม่ระวัง ดังนั้นการทำกิจกรรมใด ๆ ควรจัดระเบียนร่างกายให้เหมาะสม

การสูบบุหรี่ – ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงต่ออาการเสื่อมของหมอนรองกระดูก หรือหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นค่อนข้างมากเพราะบุหรี่มีส่วนทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสันหลังได้ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาได้

ขาดการออกกำลังกาย – การไม่ออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกได้มากขึ้น ดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง และมียืดหยุ่นมากขึ้น แต่ควรออกกำลังกายแต่พอเหมาะ หากมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียอย่างข้อกระดูกเสื่อมได้

การแต่งกาย – การแต่งกายเช่น สวมรองเท้าส้นสูงที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการปวดหลังที่มาจากความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลัง หรือการสะพายกระเป๋าหนักๆ ด้วยไหล่เพียงข้างเดียวนาน ๆ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อ และกระดูกต้องรับน้ำหนักมากจนทำให้กระดูกคดงอได้

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากการนอนผิดท่า – เช่นการนอนคว่ำเพื่ออ่านหนังสือ นอนขดตัวคุดคู้ การนอนหดแขนขา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุอาการปวดคอ ปวดหลังจนทำให้กระดูกสันหลังบิดงอ ผิดรูป ดังนั้นควรนอนในท่าที่ถูกต้องคือนอนหงาย หนุนหมอนที่นุ่ม ไม่สูงเกินไป

นอกจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่กล่าวมาทั้งหมด ความเสื่อมตามวัย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากรู้สึกว่าเป็นหรือมีอาการควรรีบไปตรวจเพื่อที่จะได้รักษาอย่างถูกวิธี