สรงน้ำพระวันสงกรานต์อย่างไรให้ชีวิตดีในปี 2567

ในช่วงวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย “การสรงน้ำพระ” เป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมานานแสนนาน แล้วทราบไหมว่าทำไมต้องสรงน้ำพระ ทำแล้วได้อะไร และมีขั้นตอนการสรงน้ำอย่างไรที่ทำแล้วชีวิตปังๆเฮง

ทำไมต้องสรงน้ำพระ? 

ตามความเชื่อโบราณ การสรงน้ำพระเป็นการแสดงการเคารพและสักการะต่อ พระพุทธศาสนาครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ ทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นตลอดปี และยังเชื่อว่า การสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่ตลอดทั้งปีเราได้กราบไหว้ ขณะที่การสรงน้ำพระสงฆ์เป็นการช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปี 

อานิสงค์ของการสรงน้ำพระ 

เชื่อกันว่าผลบุญจะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุข  จิตใจผ่องใส สดชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรได้อีกด้วย 

เผยเคล็ดลับวิธีสรงน้ำพระในบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง หนุนนำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดปีใหม่นี้  

ขั้นตอนการสรงน้ำพระ 

1.ก่อนการเคลื่อนย้ายองค์พระ 

คุณจำเป็นจะต้องกล่าวขอขมาเสียก่อน  

สวดบทขอขมา : ตั้งนะโมฯ 3 จบ ตามด้วย “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” 

(แปลว่า กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด) 

2.นำพระพุทธรูปมาวางไว้ในจุดที่จะสรงน้ำ 

เมื่อทำความสะอาดพระพุทธรูปเรียบร้อยดีแล้ว ให้นำไปวางบนโต๊ะที่มีถาดรองที่เตรียมไว้ เมื่อมาพร้อมหน้ากัน ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องว่า 

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง 

(แปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ) 

แล้วอธิษฐานขอพรต่างๆ 

3.ย้ายองค์พระกลับสู่โต๊ะหมู่บูชา 

ย้ายพระกลับไปที่โต๊ะหมู่บูชาดังเดิม ที่ทำความสะอาดโต๊ะและเปลี่ยนผ้ารองฐานที่โต๊ะใหม่แล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี  

การสรงน้ำพระนอกจากจะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ มีความสุข พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยความเป็นมงคลทั้งปวง