เซ็กมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่มีอัตราการตรวจพบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด โดยที่สาว ๆ ทุกคนสามารถตรวจเช็กมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยตนเองได้ เพื่อที่จะสามารถเป็นการป้องกัน และตรวจสอบตั้งแน่เนิ่น ๆ เพราะการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นนั้น จะส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้มะเร็งเต้านมเกิดการลุกลามไปบังอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากตรวจพบก่อน ก็มีโอกาสได้รับการรักษาก่อน ที่สามารถทำการรักษาให้หายได้ด้วยวิธีทางการแพทย์

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หนึ่งในวิธีเบื้องต้นที่ตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีพื้นฐาน ที่สามรถตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม โดยที่ในปัจจุบันการตรวจพบมะเร็งเต้านมที่มากกว่า 80% ของหญิงสาวในประเทศ จะสามารถพบเจออาการมะเร็งเต้านมที่บริเวณเต้านม โดยที่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะตรวจพบ หรือคลำเจอความผิดปกติได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถทำให้รู้ได้ว่าลักษณะของเต้านมมีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งถ้าหากสังเกตข้อแตกต่างได้ด้วยตัวเอง เวลาไปพบกับแพทย์ ก็จะสามารถทำให้แพทย์วินิจฉัยอาการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้การรักษาได้ผลออกมาในระดับที่ดีที่สุดได้

วิธี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนแรกนั่นก็คือให้คุณทำการคลำในแนวก้นหอยโดยที่ให้เริ่มจากคลำส่วนบนของเต้านมตามแนวก้นหอยไปจนถึงฐานนมบริเวณรอบรักแร้
  • ขั้นตอนต่อมานั่นก็คือ ให้คุณทำการคลำในแนวรูปลิ่มโดยที่จะเริ่มจากการคลำจากส่วนบนของเต้านมก่อนเสมอ และค่อย ๆ ลงมาถึงฐานแล้วกลับขึ้นสู่ยอด ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งเต้านม
  • ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือ ให้คุณทำการคลำในแนวขึ้นลงจากใต้เต้านม โดยที่ควรเริ่มคลำจากใต้เต้านมจนถึงกระดูกไหปลาร้า แล้วค่อยขยับนิ้วทั้งสามนิ้ว โดยที่ให้คลำในแนวขึ้น และลงสลับกันไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งเต้านม

สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดในการตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้น จะเป็นช่วงเวลาหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 7 – 10 โดยที่ช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นระยะที่เต้านมไม่บวม และนิ่ง ซึ่งจะสามารถทำให้ตรวจสอบความผิดปกติได้ง่าย โดยที่ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการป้องการ ที่จะทำให้สามารถความรุนแรงที่มีโอกาสขึ้น น้อยลงได้อย่างเห็นผลมากที่สุด