ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์

ปัจจุบันคนหันมาสนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น อยากจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใช้ในบ้านเพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงาน และถ้าบ้านไหนผลิตได้ในปริมาณมากสามารถนำมาขายให้กับภาครัฐได้อีกด้วย แต่ก่อนอื่นใดเราควรทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์กันเสียก่อน

ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

สิ่งที่คุณจะต้องเช็กให้ดีก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีดังนี้ 

1.ปริมาณและทิศทางของแสงแดดที่ส่องถึงหลังคาบ้าน 

ควรมีปริมาณแสงแดดเพียงพอ และบ้านควรหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อรับแสงแดดได้มากที่สุด ไม่มีต้นไม้บดบังหลังคา  

  • ทิศเหนือเป็นทิศที่ได้รับแสงแดดน้อยที่สุด 
  • ทิศใต้เป็นทิศที่ดีที่สุด เพราะจะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 
  • ทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้า-เที่ยงเท่านั้น 
  • ทิศตะวันตกประสิทธิภาพการรับแสงจะเท่ากับทางด้านทิศตะวันออก 

2.พื้นที่บนหลังคา 

จะต้องมีพื้นที่กว้าง และแข็งแรง สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างเหมาะสม 

3.ความแข็งแรงของหลังคาบ้าน 

มาตราฐานของแผ่นโซล่าเซลล์จะมีขนาดอยู่ที่ 1x2 เมตร และ 1 แผ่น จะมีน้ำหนักประมาณ 22 กิโลกรัม ดังนั้น คุณควรทำการตรวจสอบหลังคาบ้าน และวัสดุที่ใช้ปูหลังคา หากไม่แข็งแรง ไม่มั่นคง ต้องทำการรีโนเวทใหม่  

4.รูปทรงของหลังคาบ้าน 

การติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถทำการติดตั้งได้กับหลังคาทุกๆ ประเภท แต่จะมีบางประเภทที่ทำการติดตั้งได้ง่ายกว่าประเภทอื่นๆ 

  • หลังคาทรงจั่ว ลักษณะหลังคาจะสูง ลาดชัน ทำให้สามารถติดโซล่าเซลล์ได้ง่ายที่สุด
  • หลังคาทรงปั้นหยา จะมีลักษณะลาดเอียงเล็กน้อย สามารถติดตั้งได้ทุกทิศของหลังคา
  • หลังคาทรงเพิงแหงน สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ง่ายเช่นเดียวกับหลังคาทรงจั่ว  

5.งบประมาณและระยะเวลาคืนทุน 

การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากมีหลายขนาด (KWp) เริ่มต้น 170,000-500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ ค่าแรงงานการติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และค่าเชื่อมต่อระบบ ส่วนระยะเวลาการคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน 6 ปี หากพฤติกรรมการใช้ไฟไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

6.ระยะเวลาการติดตั้ง 

การติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน 

7.ข้อจำกัดต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ในบางที่อาจมีข้อจำกัดของพื้นที่และกฎระเบียบของท้องถิ่นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนติดตั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาตามมาแน่นอน 

ข้อมูลเหล่านี้คงพอจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ใช้เองที่บ้านหรือไม่ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปยังบริษัทที่รับติดตั้ง และเพื่อให้การติดตั้งและใช้งานโซลาร์เซลล์ราบรื่นควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือ และได้มาตราฐาน