สังคมออนไลน์ คืออะไร มีประเภทใดบ้าง

ในโลกยุคปัจจุบันที่มีอินเตอร์เน็ตนั้น เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก เราสามารถที่จะพูดคุยและเห็นหน้ากันผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ จึงทำให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้ทั่วโลก

สังคมออนไลน์ คืออะไร?

สังคมออนไลน์ คือ การที่มนุษย์รู้จักกันและเชื่อมโยงหากันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยง ส่งข้อความ หรือสามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ เว็บไซต์จะมีพื้นที่ให้ผู้คนมาทำความรู้จักกัน มีเครื่องมือต่างๆอำนวยความสะดวกสำหรับการสร้างเครือข่าย สามารถที่จะสร้างเนื้อหาต่างๆที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน จนในที่สุดก็กลายเป็นชุมชนที่มีผู้คนหลากหลายแชร์เรื่องราวต่างๆลงไป

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์

สร้างตัวตน (Identity Network)

จะเป็นในรูปแบบของการสร้างตัวตนบนพื้นที่ของเว็บไซต์ต่างๆ สามารถที่จะแชร์เรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ วีดีโอ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะหาเพื่อนใหม่ได้อีกด้วย สำหรับตัวอย่างของโซเชียลมีเดียประเภทนี้ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น

เผยแพร่ผลงาน (Creative Network)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการเหมือนกับแกลเลอรี่ ที่เอาไว้จัดเก็บและแสดงผลงานของตัวเอง เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง สำหรับสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เช่น YouTube, Flickr, Photobucket เป็นต้น

ชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network)

เป็นลักษณะของการเก็บสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย เพื่อที่จะสามารถแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการเข้าไปหาข้อมูล และโหวตให้คะแนนในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ได้ ตัวอย่างของสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เช่น Reddit, Digg, Ning เป็นต้น

เครือข่ายสำหรับการประกอบอาชีพ (Professional Network)

จะเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของตนเอง บริษัทต่างๆที่ต้องการคนมาร่วมงานด้วยก็จะสามารถเข้ามาดูประวัติของผู้ใช้งานได้ สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Linkedin ซึ่งจะมีผู้ที่สนใจอยากทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาฝากประวัติของตัวเอง

ร่วมกันทำงาน (Collaboration Network)

เป็นสังคมออนไลน์ที่ต้องการต่อยอดจากผู้ใช้ที่มีความรู้ เพื่อที่ความรู้จะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนามากขึ้น คนที่เข้ามาใช้งานมักจะต้องการเข้ามาเผยแพร่สิ่งที่ตนเองรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคม จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นลักษณะเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิชาการ สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านนี้ เช่น Google earth, Wikipedia เป็นต้น

หากเรามีความรู้ ผลงาน หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนออยากให้ผู้คนรู้จักมากขึ้น การรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะข้อมูลของคุณจะเข้าถึงผู้คนเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ผลงานที่เราเผยแพร่ไปนั้นมีโอกาสโด่งดังขึ้นมาได้