วิธีง่าย ๆ ที่จะสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ทักษะทางสังคมที่ดีอย่างหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยที่พฤติกรรมดังกล่าวสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่เด็ก ที่ส่งผลโดยตรงต่อความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ EQ ได้ด้วยเช่นกัน ที่จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้เป็นอย่างดี พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะถ้าหากเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ ก็จะทำให้การใช้ชีวิตในอนาคตเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้อย่างแน่นอน

1. ให้ลูกเลี้ยงสัตว์

มีงานวิจัยออกมาให้ได้ศึกษากันเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่เลี้ยงสัตว์ เพราะวิธีดังกว่างจะสามารถทำให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็น ไม่เห็นแก้ตัว เพราะการเลี้ยงสัตว์ ก็เหมายถึงการมอบความรัก และแบ่งปันสิ่งของ แถมยังได้สังเกตพฤติกรรมทางภาษากายได้อีกด้วย เพราะว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาตัวการอะไร ก็จะแสดงออกด้วยภาษากาย ทำให้พัฒนาการเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2. อ่านวรรณกรรมให้ลูกฟัง

เพราะการเขียนวรรณกรรม จะเป็นการเน้นไปที่เรื่องราวของตัวละครหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาของตัวบุคคล การตัดสินใจในเรื่องราวต่าง ๆ ภายในเนื้อเรื่อง โดยที่ได้มีงานวิจัยออกมาว่า การอ่านวรรณกรรมนั้น จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ มีการเรียนรู้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ที่อาศัยแรงขับเคลื่อนเป็นตัวกำหนด ผ่านตัวละครภายในหนังสือที่อ่าน

3. ชื่นชม

เพราะการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่ถึงแม้จะเป็นการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ โทรทัศน์ต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่น่าชื่นชม เพราะฉะนั้นควรให้รางวัลในความเห็นอกเห็นใจด้วยความรัก อาจจะเป็นการกอด ปรบมือ และคำชื่นชม เพราะเมื่อเด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่จะได้รับคำชื่นชม ลูกก็จะทำต่อไปเรื่อย ๆ

4. พ่อแม่ คือตัวอย่างที่ดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่จะทำให้ลูกเรียนรู้ได้เร็วที่สุด ก็คือการได้เห็น พ่อ และแม่ทำเป็นตัวอย่าง ที่จะสามารถทำให้ลูกเรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะการสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพียงแค่คุณสนใจสิ่งที่ลูกบอก หรือพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อ และแม่ ใส่ใจในอารมณ์ และความรู้สึกของคนรอบข้าง ถึงแม้จะไม่ใช่คนที่รู้จักกันกตาม ลูกก็จะสามารถซึมซับสิ่งเหล่านี้ตามพ่อแม่ได้นั่นเอง

เพราะความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จะเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ เพราะฉะนั้นการสอนลูกตั้งแต่เด็กให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะทำให้เด็กโตไปเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยน มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่จะทำให้มีแต่คนรัก และเอ็นดู